Look who is talking – baby language and opol parenting

  Görgess légyszi a magyar szövegért!

Well definitely not us.

We have arrived at a period where my son is 13 months old, obviously, as a social mom I am part of 4-5 different mom groups with similar aged kids and their moms where we share great wisdom and experience about parenting and not parenting related issues. These groups are very useful and good to have because we really learn a lot from each other but for that, you have to have a good group. As parents, it is important to lift each other at hard times parenting brings. 

But warning! When you are in these groups no matter what happens, you always compare your kids a little bit to others, you just cannot help it. This is not different for me either and I tend to wonder how all the other kids are able to say already small words like Hi, Bye, Mine etc. while my kid is just blablabla around, don’t misunderstand me, I understand every single word he says, and everything he wants; he talks enormous amounts. BUT Seriously he uses the word mama when he likes food. Did he misunderstand something?

When I have thoughts like this I just have to remind myself that this is just so natural. Other kids do not hear 4 languages on a daily basis, hell, of course, I would also go mad if everyone I meet talked a different language to me. So now this might be a difficult period not just for us but also for him, I knew from the start that he might not talk until he is actually 2-3 years old. For me, this is weird and not the way I grew up and therefore hard to understand what is going on in his mind. I’m unsure how will this work and many times I’m worried if he doesn’t hear one of the languages enough he won’t learn it. Every language I know is learned with sweat and hard work, unlike my boyfriend who grew up multilingual. He is 100% secure that our son will speak 4 languages fluently no matter how many times a day he hears one language or the other and I 100% rely on him with this method which is one parent one language (opol) This means that everyone talks their original language to the child, I talk to him only in hungarian and dad talks to him only in icelandic. Our everyday family language is english and this is also how we talk to our dog. And of course we live in Denmark so when we go somewhere we all communicate in danish. AND of course there is a group for this as well and of course I am in it where we share experiences and knowledge, we learn through our kids and each other to give the best possible time for our families because communication is one of the most important skills a person can have and giving more languages to our kids are one of the greatest gifts we can share as parents. 

For now this method is relatively easy and we have no problem applying it in our everyday life mostly because our son doesn’t talk yet so we don’t really have to have a ‘real’ conversation with him. I can imagine it will be a bigger challenge once he starts talking since he will always be able to talk to his father or to me in one of the languages that can completely exclude the other parent, as dad doesn’t speak hungarian and my icelandic is not really good either. Also, my parents do not really talk any other languages than hungarian so if I fail on any way teaching him the language he is going to be unable to communicate with my part of the family so obviously in some way I feel pressured, but luckily my boyfriends is very positive and supportive over the case and says ( as an expert multilingual grownup) a longer holiday in the ‘weak language’ country will quickly bring our son’s mood back to use the language. You will be updated about this journey 🙂  

Cooking skills 🙂

Egy olyan időszakhoz értünk, amikor a fiam 13 hónapos, nyilvánvalóan, mint egy szociális anyuka, 4-5 különböző anyukacsoporthoz is csatlakoztam, ahol hasonló korú gyerekekkel és anyukáikkal együtt, nagy bölcsességeket és tapasztalatokat osztunk meg egymással. Ezek a csoportok nagyon hasznosak és jók, mert sokat tanulunk egymástól, de ehhez a csoportnak nagyon jónak kell lennie. Szülőként fontos, hogy felemeljük és támogassuk egymást nehéz időkben, amikor a szülői feladatok amúgy is nehéznek bizonyulnak. 

De figyelem! Ezekben a csoportokban, nem számít, mi történik, mindig összehasonlítod a gyerekeket egy kicsit. Ez nálam sincs másképp, és hajlamos vagyok végiggondolni, hogy a többi gyerek hogyan tud olyan kis szavakat mondani, mint a szia, apa, ez, az stb., Miközben az én gyerekem csak blablablazik, ne értsetek félre, értek minden egyes szót, amit mond, és mindent, amit akar; folyamatosan magyaráz. De komolyan a mama szót akkor használja amikor szereti az ételt… Félreérthetett valamit?

Ha ilyen gondolataim vannak, mindig emlékeztetnem kell magamra arra, hogy ez teljesen természetes. Más gyerekek nem hallanak 4 nyelvet naponta, persze, én is megzavarodnék, ha mindenki akivel találkozok más nyelven beszélne hozzám. Tehát ez egy nehéz időszak, nemcsak nekünk, hanem a fiunk számára is, kezdettől fogva tudtam, hogy talán 2-3 éves koráig nem fog beszélni. Számomra ez furcsa, én nem így nőttem fel, ezért nehéz megérteni, hogy mi történik az ő fejében. Nem tudom, hogyan fog ez működni, és sokszor aggódom, ha nem hallja az egyik nyelvet elég gyakran, akkor nem fogja megtanulni. Minden nyelvet, amit tudok, verejtékkel és kemény munkával tanultam, ellentétben a barátommal, aki többnyelvű családban nőtt fel. Ő 100% -ban biztos abban, hogy a mi fiunk folyékonyan fog beszélni 4 nyelven, függetlenül attól, hogy hányszor hallja naponta az egyik nyelvet vagy a másikat, és Én 100% -ban támaszkodom rá és erre a módszerre, amely az egy szülő egy nyelv (opol). Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját anyanyelvét beszéli a gyermeknek, én csak magyarul beszélek vele, és apa csak izlandiul beszél. Mindennapos családi nyelvünk az angol, és így beszélünk a kutyánkhoz is. Természetesen Dániában élünk, tehát amikor valahová megyünk, mindannyian  dán nyelven kommunikálunk. ÉS persze van egy csoport is erre, és persze ebben is  benne vagyok, ahol megosztjuk a tapasztalatokat és a tudást, megtanuljuk gyermekeinken és egymáson keresztül, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsuk családjaink számára, mert a kommunikáció az egyik legfontosabb képesség és szülőként több nyelvet adni a gyerekeinknek az egyik legnagyobb ajándék lehet az életben való elinduláshoz.

Most ez a módszer viszonylag könnyű, és a mindennapokban probléma mentesen használjuk, hiszen a fiam még nem beszél, nem válaszol, így nem kell “valós” beszélgetést folytatnunk vele. El tudom képzelni, hogy nagyobb kihívás lesz, ha elkezd beszélni, mivel mindig képes lesz beszélni az apjával vagy velem olyan nyelveken, amelyek teljesen kizárhatják a másik szülőt, mivel apa nem beszél magyarul és az én izlandim sem igazán jó. A szüleim nem igazán beszélnek más nyelveket, tehát ha nem sikerül megtanítanom neki a magyart, akkor gyakorlatilag nem tud majd kommunikálni a családommal, ez nyilvánvalóan valamilyen módon nyomás alatt tart, de szerencsére a párom nagyon pozitív és támogató az ügyben, és azt mondja (mint szakértő, többnyelvű felnőtt), hogy egy hosszabb kirándulás a “gyenge nyelvű” országba hamar visszahozza majd fiunk kedvét a nyelv használatához. Ezt a témát folyamatosan frissíteni fogom, hiszen most kezd izgalmassá válni 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s